Về jan dance

hoc-nhay-hien-dai

jan dance team

Jan Dance nhận đào tạo các lớp Sexy dance – Dance cover – Choreography – Beginner class – Private class 1:1/Group – Kids dance tại Đà Nẵng. Cung cấp nhân sự dạy nhảy tại các trường học – Cơ sở năng khiếu, trình diễn nghệ thuật sự kiện, nhóm nhảy tại Đà Nẵng.

bai-nhay-cho-be
Giáo viên tại jan dance

tham gia ngay với dancer chuyên nghiệp

Giáo viên tại Jan Dance có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp      SEXY DANCE – DANCE COVER – CHOREOGRAPHY – BEGINNER CLASS  PRIVATE CLASS 1:1/GROUP – KIDS DANCE

Thành tựu của jan dance

hơn 3 năm kinh nghiệm

Jan Dance được thành lập năm 2019 với những thành viên chủ chốt là Dancer chuyên nghiệp.

Làm việc tại The Show of Jan Dance
Tháng 11 năm 2021 – Hiện tại
Dance Teacher tại Sky-Line School
28 tháng 12, 2020 – Hiện tại
Owner and Founder tại Jan Dance Studio
5 tháng 12, 2019 – Hiện tại
Dancer tại Revive Crew
Tháng 7 năm 2015 – Hiện tại·Đà Nẵng
Từng làm Hip Hop Dancer tại Cocobay Vietnam